Άνω θρωσκώ – 2020

  • Η πηγή
  • Διαλέγω πλευρά
  • Λύκοι
  • Μια νύχτα σαν κι’ αυτή
  • Της γης το μυστικό
  • Βιαστικά φιλιά
  • Αλισάχνη
  • Χύμα στο κύμα
  • Άγραφες σελίδες
  • Άνω δεν θρώσκω