Ο Αττίκ στο Παρίσι – 2016

 • Malgré tout
 • Quand l’amour vous tient
 • Tan solo tú
 • Na pleure pas bébête
 • Le forçat
 • Έλα μα μη βιαστείς
 • J’aime
 • Vieux refrains
 • Les oiseaux d’la lune
 • Barcarolle grecque
 • Sur les bords du Gange