Της χαραυγής το αχ – 2021

  • Πουλιά της λίθης
  • Μπερδέματα
  • Τα βλέφαρα
  • Η γιαγιά
  • Στης καρδιάς μου την αυλή
  • Εμμονές
  • Δε θέλω αντίπαλο μου